بانک توسعه تعاون، به عنوان یکی از بزرگترین بانک های ایران، از طرح های بانک توسعه تعاون دارای ویژگی های مختلفی برای توسعه صنایع و کسب وکارهای کوچک و متوسط پشتیبانی می کند. در زیر به برخی از طرح های بانک توسعه تعاون اشاره خواهیم کرد:

طرح توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط (SME): این طرح با هدف افزایش تولید، اشتغال زایی و کاهش فشار اقتصادی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط تهیه شده است. با این طرح، بانک توسعه تعاون اعتباراتی با بهره مندی از سود ناچیز به این کسب وکارها اختصاص می دهد.

طرح ایجاد مراکز خدماتی در مناطق روستایی: این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر و رفاه بیشتر برای ساکنین مناطق روستایی، احداث و تجهیز مراکز خدماتی به دستورالعمل های بانک توسعه تعاون انجام می شود.

طرح توسعه مشاغل خانگی: این طرح برای توسعه مشاغل خانگی با هدف ایجاد فرصت های شغلی و ارتقای سطح درآمد افرادی که در خانه خود مشاغلی راه اندازی کرده اند، تهیه شده است. بانک توسعه تعاون با ارائه اعتباراتی با بهره مندی از شرایط خاص، توسعه این مشاغل را پشتیبانی می کند.

طرح توسعه تولید کشاورزی: این طرح با هدف توسعه تولید کشاورزی و دامپروری با تأکید بر کارکردهای پایین دستی زنجیره تولید، تهیه شده است. با این طرح، بانک توسعه تعاون به افرادی که در این حرفه هستند برای توسعه کشاورزی کمک می کند.

طرح های توسعه کسب و کارهای کوچک در بانک توسعه تعاون

طرح توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در بانک توسعه تعاون با هدف افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش فشار اقتصادی برای این نوع کسب و کارها تهیه شده است. این طرح شامل اعطای وام هایی با شرایط مقرون به صرفه و بهره ناچیز به کسب و کارهای کوچک و متوسط است که به شرایط زیر برآورده کنند:

دارای پروانه کسب معتبر و یا شماره ثبت نام از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مالکیت یا اجاره ی محل فعالیت به عنوان مرکز تجاری، اداری و یا صنعتی

داشتن حداقل یک سال سابقه فعالیت

داشتن ضمانتنامه از طریق شرکت های بیمه معتبر

عدم وجود بدهی نامه ای نزد سازمان بانکی

عدم داشتن تعارض منافع با بانک توسعه تعاون

اعطای وام در این طرح با شرایط و تضمیناتی از جمله ضمانت نامه بانکی، میزان سود و مدت بازپرداخت قابل تغییر انجام می شود. این وام ها می توانند به صورت تسهیلات سرمایه ای، تسهیلات بهره مندی از امکانات، تسهیلات تجهیزات و تسهیلات بازپرداخت وام های سابق باشند. بهره برداری از این طرح به عنوان یکی از پایه های توسعه صنعت و کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران به شما کمک خواهد کرد تا با کمک بانک توسعه تعاون، به توسعه کسب وکار خود بپردازید.

طرح ایجاد مراکز خدماتی روستایی در بانک توسعه تعاون

طرح ایجاد مراکز خدماتی روستایی در بانک توسعه تعاون به منظور ایجاد فرصت های اشتغال و کسب درآمد در مناطق روستایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی در این مناطق طراحی شده است.

این طرح شامل اعطای وام هایی با شرایط مقرون به صرفه و بهره ناچیز به افراد و شرکت هایی است که قصد ایجاد یا توسعه مراکز خدماتی روستایی مانند مراکز پستی، داروخانه، مغازه، کارگاه، نانوایی، رستوران و … را دارند. برای این منظور، شرایطی مانند حداقل مساحت زمین، محل موقعیت مرکز، نوع فعالیت و… باید برآورده شود.

اعطای وام در این طرح با شرایط و تضمیناتی از جمله ضمانت نامه بانکی، میزان سود و مدت بازپرداخت قابل تغییر انجام می شود. برای مثال، وام های این طرح به منظور تجهیزات، ساختمان، دستمزد نیروی انسانی و هزینه های عمومی و … استفاده می شود.

علاوه بر این، بانک توسعه تعاون در این طرح، برای توسعه مراکز خدماتی روستایی، با شرکت های دیگر همکاری می کند و به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره نیز می پردازد. به عنوان مثال، این بانک می تواند به شرکت هایی که در زمینه ساخت و تجهیزات مراکز خدماتی فعالیت دارند، تسهیلات مالی اعطا کند.

با اجرای این طرح، روستاها و مناطق دور افتاده بهبود یافته و امکانات خدماتی به مردم ارائه می شود که می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دارد.

طرح توسعه مشاغل خانگی در بانک توسعه تعاون

یکی دیگر از طرح های بانک توسعه تعاون طرح توسعه مشاغل خانگی در بانک توسعه تعاون با هدف ایجاد فرصت های اشتغال و کسب درآمد در خانه های مردم و بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها طراحی شده است.

این طرح شامل اعطای وام هایی با شرایط مقرون به صرفه و بهره ناچیز به افرادی است که قصد ایجاد یا توسعه کسب و کار خانگی مانند دوخت لباس، بافت فرش، تولید غذای خانگی، ساخت اکسسوری، تهیه صنایع دستی و… را دارند. برای این منظور، شرایطی مانند نوع فعالیت، سابقه کار و توانایی مالی و … باید برآورده شود.

اعطای وام در این طرح با شرایط و تضمیناتی از جمله ضمانت نامه بانکی، میزان سود و مدت بازپرداخت قابل تغییر انجام می شود. برای مثال، وام های این طرح به منظور تهیه تجهیزات، مواد اولیه، هزینه های عمومی و دستمزد نیروی انسانی و … استفاده می شود.

علاوه بر این، بانک توسعه تعاون در این طرح، با شرکت های دیگر همکاری می کند و به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره نیز می پردازد. به عنوان مثال، این بانک می تواند به شرکت هایی که در زمینه تامین مواد اولیه و تجهیزات کار خانگی فعالیت دارند، تسهیلات مالی اعطا کند.

با اجرای این طرح، فرصت های اشتغال در خانه های مردم افزایش یافته و این مشاغل خانگی بهبود می یابند که می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری داشته باشد.

طرح توسعه کشاورزی

طرح توسعه کشاورزی در بانک توسعه تعاون، با هدف توسعه و ارتقای صنعت کشاورزی و افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان طراحی شده است. این طرح شامل اعطای وام هایی با شرایط و تضمینات مقرون به صرفه به کشاورزان می باشد.

وام های این طرح برای انجام اموری مانند خرید تجهیزات، اصلاح زمین، تامین نهاده ها، هزینه های عمومی کشاورزی و … اختصاص داده می شود. برای این منظور، شرایطی مانند نوع فعالیت، میزان سرمایه، سابقه کار و توانایی مالی کشاورزان باید برآورده شود.

علاوه بر اعطای وام، بانک توسعه تعاون با همکاری سازمان های دیگر نیز به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره برای توسعه کشاورزی می پردازد. این بانک می تواند به شرکت های تولید نهاده های کشاورزی، شرکت های خدماتی و توزیعی و… تسهیلات مالی اعطا کند.

اعطای وام در این طرح با شرایط و تضمیناتی از جمله ضمانت نامه بانکی، میزان سود و مدت بازپرداخت قابل تغییر انجام می شود. با اجرای این طرح، تولید کشاورزی در کشور افزایش می یابد و کشاورزان می توانند بهره وری و سودآوری بیشتری را از کشت و دامپروری خود به دست آورند.

شرایط استفاده از طرح های بانک توسعه تعاون

شرایط استفاده از طرح های بانک توسعه تعاون، بسته به نوع طرح متفاوت است. در ادامه شرایط استفاده از چندین طرح ارائه می شود:

طرح توسعه کسب و کارهای کوچک: برای استفاده از این طرح، کسب و کار باید حداقل یک سال سابقه فعالیت داشته باشد و مجوز تجاری معتبر داشته باشد. همچنین باید در زمینه هایی مانند صنعت، کشاورزی، خدمات و … فعالیت داشته باشد. سرمایه اولیه برای استفاده از این طرح باید به حداقل ۵ میلیون تومان برسد.

طرح ایجاد مراکز خدماتی روستایی: برای استفاده از این طرح، باید در روستاهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰ نفر قرار داشته باشد و مجوز تجاری معتبر داشته باشد. سرمایه اولیه برای استفاده از این طرح باید به حداقل ۱۰ میلیون تومان برسد.

طرح توسعه مشاغل خانگی: برای استفاده از این طرح، مشاغل باید در زمینه هایی مانند خدمات، تولید کالاهای دستی، تولید مواد غذایی و … فعالیت داشته باشند. برای استفاده از این طرح نیاز به مجوز تجاری نیست و سرمایه اولیه باید به حداقل ۲ میلیون تومان برسد.

طرح توسعه کشاورزی: برای استفاده از این طرح، کشاورزان باید حداقل یک سال سابقه کشاورزی داشته باشند و مجوز کشاورزی معتبر داشته باشند. سرمایه اولیه برای استفاده از این طرح بسته به نوع فعالیت کشاورزی مشخص می شود.

مجوز های لازم برای استفاده از طرح های بانک توسعه تعاون

برای استفاده از طرح های بانک توسعه تعاون، نیاز به برخی مجوزها و مدارک قانونی است. این مجوزها و مدارک قانونی ممکن است بر اساس نوع طرح و نوع فعالیت متفاوت باشد. برخی از مجوزهای مورد نیاز عبارتند از:

مجوز تجاری: برای شروع یک کسب و کار، باید مجوز تجاری از سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دریافت کنید.

مجوز بهره برداری: برای استفاده از منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل و… در کشاورزی و دامداری، نیاز به مجوز بهره برداری از مراجع مربوطه دارید.

مجوز بهداشت: برای تولید و عرضه محصولات غذایی، نیاز به مجوز بهداشتی از سازمان بهداشت و درمان دارید.

مجوز ساختمانی: برای ساخت و ساز و ایجاد واحدهای تولیدی، نیاز به مجوز ساختمانی از شهرداری محلی دارید.

مدارک شناسایی: برای اثبات هویت و شناسایی متقاضی، باید مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت و… ارائه کنید.

توصیه می شود قبل از شروع هر یک از طرح های بانک توسعه تعاون، با کارشناسان بانک تماس بگیرید و لیست کامل مدارک و مجوزهای مورد نیاز را بررسی کنید

جمع بندی

در این بحث، به بررسی چندین طرح از بانک توسعه تعاون پرداختیم که شامل طرح توسعه کسب و کارهای کوچک، طرح ایجاد مراکز خدماتی روستایی، طرح توسعه مشاغل خانگی و طرح توسعه کشاورزی بود. شرایط استفاده از هر یک از این طرح ها نیز متفاوت بود. به طور کلی، برای استفاده از طرح های بانک توسعه تعاون، معمولاً نیاز به داشتن سابقه کافی در حوزه فعالیت، داشتن مجوز تجاری یا کشاورزی معتبر و داشتن سرمایه اولیه حداقلی است. با این حال، برای کسب اطلاعات دقیق تر درباره هر یک از این طرح ها، بهتر است به وب سایت بانک توسعه تعاون مراجعه کنید یا با کارشناسان بانک تماس بگیرید.