ازآن جایی که بانک رفاه در راستای حمایت از کارگران بوده در این وضعیت اقتصادی جامعه که خیلی سخت یه کارگر باحداق درامد 8 ساعت کاری در روز ویا حتی با اضافه کارکه به 10 ساعت هم می رسد فقط بخش اندکی از آن دارمد برای پس انداز باقی می ماند.. در ادامه به انواع وام بانک رفاه خواهیم پرداخت.

بانک رفاه کارگران تسهیلاتی برای کارگران در نظر گرفته است که شامل؛

15 طرح تسهیلاتی برای مستمری بگیران، بازنشستگان تامین اجتماعی ، معلولان کمیته،بیماری صعب العلاج برای افراد وام هایی ازمبالغ 5 تا 100 میلیونی در نظر گرفته است تا ضمن کمکی به معیشت مردم در وضعیت اقتصادی این روزا داشته باشد.

درحال حاضر بانک رفاه کارگران یکی از بزرگ ترین بانک های حمایت از حقوق معیشتی اجتماعی کارگران در کشور است .این بانک مدافع حقوق بازنشتگان و کسانیکه وضع معیشتی مناسبی دارد وباکمک به کارگران تلاش می کند ازانواع وام ها وتسهیلات مختلف گوناگونی به بهتر شدن وضعیت مردم کمک نماید.

ما دراین مقاله قصد داریم انواع تسهیلات ، انواع وام بانک رفاه وشرایط هر یک را باهم بررسی کنیم .

انواع وام بانک رفاه

این بانک توجه ویژه به سپرده گذاران خود بازنشستگان و مستمری بگیران است ،که برپایه این بانک برای کارگران به دوشیوه وام مستقیم وغیرمستقیم به سپرده گذاران می دهد. که خدمات مستقیم آن همان تسهیلات به شرکت ها وکارخانه های تولیدی به منضور حفظ اشتغال به کارگران بوده.

که این خدمات به طورغیرمستقیم در رفاه زندگی کارگران تاثیر می گذارد.

تسهیلات جداگانه ای بانک رفاه به جز مستمری بگیران بازنشستگان طراحی کرده است که برای اقشار آسیب دیده در کرونا یا وضعیت های گوناکون با وجود کمک به اقشار حفظ کارآفرینی ، ایجاد اشتغال زایی، وحمایت از زنان سرپرست خانوارها واولویت بندی می شوند براساس مناطق محروم به حفظ بهره برداری معین کرده است.

شرایط دریافت وام 100 میلیونی بازنشستگان

به گزارش امور اطلاع رسانی بانک رفاه قراراست طرحی به نام طرح کرامت بانک رفاه به کسانی کمه بازنشسته شده شدند و یا مستمری بگیران که با استفاده ازاین طرح می توانند بازسازی تعمیر خانه پرداخت شود وبا شیوه بازپرداخت حداکثر60 ماه وبا سود 18درصد به بازنشتگان وام تسیلات پرداخت می شود .

براساس اطلاع رسانی بانک رفاه مواردین مذکور می توانند از تسهیلات 100میلیونی درخواست بدهند تابه آنها تعلق بگیرد.

برای تعمیر واحد های محل مسکونی ،بازنشستگان سازمان بیمه تامین اجتماعی ویا علوم پزشکی که گردش حسابشان با این بانک انجام می گیرد برای استفاده از تامین اموال ودسترسی به خدمات دیگر با مراجعه به شعب بانک رفاه این تسهیلات 100میلیونی را ردیافت نمایند.

برای رسیدن به این تحقق و اعطای تسهیلات برای رفاه زندگی کارگران صورت گرفته است.دریافت  تسهیلات قرض‌الحسنه و مراجعه به شعب بانک وام های اضطراری، نیازهای ضروری کارگران برای مثال از کل رسمی اعضای اتحادیه ، جامعه کارگری واعضای کاروان ورزش کارگری ایران نمونه ای از آنهاست که می توان بیان کرد.

همچنین تسهیلات سرمایه در گردش در بخش های اداری شناسایی شده و ازسمت ادار کار ورفاه اجتماعی که حقوق معوقه بیمه کارگران با مشکل مواجه شده که توسط اعضای وزارت متبوع مشخص شده .

تسهیلات لازمه به کارگران بیمه شد با ازطریق اعضای اداره کار به طور حمایتی تامین اموال وخدمات مورد نیاز کاگران بررسی و اعطا می شود.

تسهیلات دیگر از طریق معرفی شده های سازمان کار و رفاه اجتماعی سازمان یهزیستی وکمیته امام خمینی بر اساس تفاهم نامه تبصره های قانون کشوری اصل قانون بودجه که این تسهیلات دربرابر کمک  وتشویق به ایجاد کارآفرینی بوجود آوردن اشتغال برای جوانان وهمچنین مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانواده صورت می گیرد.

در ادامه دریافت تسهیلات ارزان را در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های مناطق را مورد بررسی قرار می دهیم.

در مناطق محروم به منضور ایجاد اشتغال زایی با استفاده از طرح برکت است که همه این اقدامات از سمت بانک رفاه با توجه به وضعیت معیشتی کارگران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

پرداخت تسیلات خرید کالا برای بازنشستگان و فرزندان

شرایط پرداخت وام 1میلیاردر ريالی برای بازنشتگان و کارگران وهمچنین شرایط اقساط آن پردازیم.

تسهیلات 100میلیونی بانک رفاه در خصوص طرح کرامت که تصویب شد به بازنشتگان مستمری

بگیران پرداخت می شود که شصت ماهه، پنج سال پرداخت کنند و با کارمزد ناچیز آن18% می باشد.

که اقساط مبلغ ماهیانه این تسهیلات در شکل وام  دومیلیون وپانصدو چهل هزار تومان می باشد.

وام برای ازدواج فرزندان بازنشستگان

وام برای ازدواج فرزندان بازنشستگان شامل چ کسانی می شود؟این وام به 1500 نفرپرداخت می شود ومبلغ آن 25 میلیونی این تسهیلات شامل فرزندان بازنشتگان، با شرایطی می باشد که به اختصار قرار می گیرد.

دراعطای این وام حقوق وگردش حساب بازنشستگان در آخرین سال بررسی می شود و به ازدواج اول فرند، ویا نوه اولی پرداخت می شود.خبرخوب دیگه این وام 25 میلیونی با سود 10% است .

این وام مشمول افرادی می شود که قبل از ثبت نام ودرخواست وام ، ازهر شماره دفتری یک وام در ازدواج اول تعلق می گیرد.

پدر و مادری که هر دو بازنشسته می باشند فقط یک وام می توانند برای فرزند خود بگیرند نه بیشتر، ومتقاضیانی که قبلا تقاضا کرده بودند و وامی نگرفتند می توانند از طریق سایت بانک دوباره ثبت نام ودرخواست خود را ثبت کنند.

این وام هم زمان ثبت نام  ، وتاپایان شهریور هر سال که در سامانه اطلاع رسانی می شود را دنبال کنید.

تسهیلات بانک رفاه

نحوه بازپرداخت وام واقساط آن با10%سود.فرزندان بازنشسته و یا نوه اولی بازنشستگان حداکثر با بازپراخت 60 ماه است.

کسانی می توانند مشمول این وام شوند که متقاضی بازنشسته در آخرین گردش حساب های سال آن که معمولا در شهریور ماه هرسال است حداقل 1میلیون در حساب آن گردش داشته باشد تا متقاضی ازتسهیلات وام 25 میلیون تومانی بتواند پرداخت شود.

انواع وام سودمند بانک رفاه

طبق آیین نامه تسهیلاتی بانک سپردگان مشتریان حقوقی 10 میلیون و مشتریان حقیقی سپرده گزاران حداقل 5 میلیون تعریف شده است.ابتدا حساب تسهیلاتی بازکنید دوم درخواست دریافت وام سودمند در بخش تعیین شده بانک را تقاضا کنید .

طی پروسه زمانی که ممکن است چند روزی طول بکشد بعد از این مرحله مدارکات خواسته شده را تکمیل نمایید وبه بخش امور اداری تسهیلات بانکی برای اعطای وام سودمند به شما بعد از چک کردن پرداخت می شود.

تسهیلات وام بانکی برای خرید لوازم خانگی، اداری ومبلمان ، خرید ماشین،ودیگر تسهیلات این بانک براساس ضوابط خاص خود باتوجه به اقساط بلند مدت کوتاه مدت با میانگین درصد سود حساب می شود.

برای مثال مدت باز پرداخت طرح از حداقل 36 ماه وحداکثر60ماه با نرخ تسیلات 15درصدی محاسبه می شود.

وام 100 میلیونی برای کارگران و بیماران ناعلاج کارگران از وضع معیشتی نامطلوبی با کمترین درامد برخوردار هستند و نیز بیماران مشکل با تهیه داروها و مشکلات مالی برای بدست آوردن آن مواجه اند.

بانک رفاه اقدامات و تسهیلاتی برا این گونه متقاضیان در نظردارد که ضمن معرفی از سوی اداره کار و رفاه اجتماعی ، کمیته امداد در نظر می گیرد.

دریافت وام قرض الحسنه بدون بدون نیاز به ضامن

یکی از ویژگی های وام قرض الحسنه دریافت وام بدون ضامن است که ، امر دریافت این نوع از وام ها ی بانک  رفاه را آسان کرده است.

سقف دریافت هرفرد به سبب افزایش وارتقا وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران خانواده های آنان درنظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال های پیش افزایش داشته ک حدود2 تا 5میلیون می باشد.

مزایای وام پنجاه میلیون تومانی طرح کرامت(وام بانک رفاه) ،طرح کرامت یکی ازطرح های مهم بانک رفاه است که این طرح با کمک ایجاد اشتغال جوانان کمک به توسعه اقتصادی کشور که بااحتساب 50 میلیون وام در اقساط 36 ماه با سود 15درصدی محاسبه می شود.

با توجه به گزارشات دریافت شده از سوی این بانک ، بانک به بازنشستگان مستمری بگیران بیمه اجتماعی که حقوق خود را ازاین بانک دریافت می کنند تا مبلغ 50 میلیون تومان می توانند وام دریافت کنند.

اعطای این تسهیلات 50 میلیونی طرح کرامت که اغلب برای تعمیر ساختمان مسکونی ، هزینه های درمانی بیماری های غیر قابل درمان ،که باهدف تداوم به مستمری بگیران تعلق می گیرد.

همچنین مستمری بگیران از صندوق قرض الحسنه می توانند در وجود حضور این بانک در آن منطقه به بانک های دیگر برای دریافت حقوق خود اقدام نمایند.

به طور کلی موازین بانک رفاه کارگران در تکاپوی کمک به بازنشستگان ودریافت آسان از تسهیلات برای کارگران می باشند وهمچنین با استفاده از تسهیلات 20 میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی در اقساط بلند مدت وکوتاه مدت با سود درصدی کم اعطا داده می شود .

متقاضیانی که نمی توانند از این تسهیلات و بازپرداخت آن در کوتاه مدت را بازگردانند بانک رفاه این مزیت بازگرداندن تسهیلات در بلند مدت را برای شما فراهم کرده است.

برای اطلاعات بیشتر از شعب بانک ونحوه دریافت وام از حداقل به حداکثر برحسب شرایط مختلف وام می توانید با کارشناسان ما درارتباط باشید.

همچنین می توانید با ورود به سایت بانک رفاه کارگران ،از مزیت های وام بانک رفاه اطلاع کسب کنید وخبر لحظه ای ، تسهیلات جدید بانک برای متقاضیان را دریافت کنید.ادامه مطالب ومزایای وام را در مقالات دیگرمان وشرایط هر یک توضیح داده شد است برای انتقاد، پیشنهادها ی خود از طریق تلفن گویای ما در سنجیده می شود.