بانک صنعت و معدن با 52 شعبه فعال در سراسر کشور به عنوان یک بانک تخصصی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند که همچنین وام های بسیاری را به صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار ایبنا، تمامی وام ها و طرح های اعتباری بانکی در قالب قراردادهای بانکی به مشتریان واجد شرایط پرداخت می شود و بانک صنعت و معدن نیز مانند سایر بانک ها بخشی از منابع مالی خود را برای اعطای اعتبار به مشتریان واجد شرایط استفاده می کند. وام های بانکی تلفیقی به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت به مشتریان واجد شرایط پرداخت می شود.

بر این اساس بانک صنعت و معدن به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی، معدنی و گردشگری و یا فراهم آوردن شرایط لازم برای توسعه بهینه این واحدها، ارز و یکی از قراردادهای ریالی و اسلامی صورت می گیرد.

بر اساس آیین نامه بانک، تامین مالی تنها برای طرح هایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم باشند، تسهیل می شود.

تسهیلات تا سقف یک میلیارد ساری به اشخاص حقیقی مجاز است و تسهیلات بیش از این مبلغ فقط به اشخاص حقوقی مجاز است.بانک ها معمولا تا 60 درصد از سرمایه گذاری ثابت پروژه را به صورت تسهیلات ارائه می کنند، در حالی که 30 درصد کل سرمایه گذاری پروژه اعم از سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش باید توسط متقاضی در قالب سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین مالی شود. .

مدت بازپرداخت وام به طور کلی حداکثر 5 سال در نظر گرفته می شود. تغییرات در این مدت در حیطه اختیارات بانک است و مطابق با وضعیت طرح است که متقاضیان هنگام ارائه درخواست وام در قرض الحسنه حساب جاری باز می کنند.

مراحل پذیرش تسهیلات بلند مدت

در قسمت اول، پیش پذیرش، متقاضی می تواند برای ارسال درخواست به هر شعبه بانک مراجعه کند. در صورتی که پروژه در لیست پروژه های بدون اولویت نباشد، بانک با تهیه گزارش توجیهی موافقت می کند.

مرحله دوم تهیه گزارش شرح پروژه است و متقاضی از طریق شرکت مهندسی مشاور منتخب بانک، گزارش شرح را تهیه می کند.

در مرحله سوم، گزارش صورت حساب طرح به همراه مدارک مورد نیاز به شعبه ارسال می شود و مرحله بعدی ارزیابی و تایید است تا بانک گزارش صورت حساب را بررسی کند و در صورت تایید صورت حساب، تسهیلات توسط مرجع ذیصلاح پرداخت می شود.مرحله پنجم امضای قرارداد است که پس از ارائه مدارک مورد نیاز، قرارداد اعطای تسهیلات منعقد می شود.

در نهایت مهندس مشاور گزارش پیشرفت پروژه را در مرحله تعیین شده تهیه و به بانک ارائه می کند و پس از تایید گزارش پیشرفت توسط بانک، پرداخت با توجه به پیشرفت پروژه انجام می شود. متقاضیان می توانند برای دریافت مدارک مورد نیاز برای دریافت این وام به این آدرس مراجعه کنند.

شرایط وام سرمایه در گردش

بانک صنعت و معدن همچنین تسهیلات سرمایه در گردش را برای تسهیل توسعه واحدهای موجود در بخش های صنعتی، معدنی، گردشگری و خدمات مرتبط ارائه می کند.

این تسهیلات برای پوشش هزینه های تولید از جمله خرید مواد اولیه، قطعات، قطعات یدکی، بسته بندی و هزینه های جاری استفاده می شود.

مشتریان باید در هنگام درخواست وام سرمایه در گردش، حساب جاری نزد قرض الحسنه در شعبه بانک داشته باشند یا این حساب را افتتاح کنند.

همچنین متقاضیان وام سرمایه در گردش در صورت مراجعه به بانک صنعت و معدن جهت گردش حساب متمرکز تحت عنوان وام درخواستی و دارا بودن زمینه های لازم و تایید نتایج اعتبارسنجی و تایید آن توسط بانک، اعطا خواهند شد.مدت استفاده و بازپرداخت وام سرمایه در گردش اعطایی بانک حداکثر تا یک سال است، اما متقاضیانی که پروژه های آنها در مرحله بهره برداری اولیه است می توانند برای دریافت وام سرمایه در گردش با مدت بازپرداخت حداکثر 3 سال اقدام کنند.

در مرحله بعد بانک یک یا چند ضمانت نامه پذیرفته شده تضمین بازپرداخت وام اعطایی را دریافت می کند.

ضمناً نوع، مبلغ و ارزش وثیقه و ضمانت نامه توسط بانک تعیین و به مشتری اعلام می شود. اموال معاملاتی و اموالی که به عنوان وثیقه توسط بانک پذیرفته شده است (حسب مورد) باید توسط شرکت بیمه به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شود، حداقل تا جایی که نفع بانک را پوشش می دهد، در طول دوره مدت قرارداد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام از بانک صنعت و معدن

به گزارش بانک اول، بانک صنعت و معدن به دو صورت بلندمدت و کوتاه مدت مشتریان خود را تسهیل می کند. هر کدام از این امکانات شرایط خاص خود را دارند و نیاز به مستندات خاصی دارند. در واقع افراد برای دریافت هر یک از این وام ها باید حساب و شرایط خود را داشته باشند. به همین منظور در این گزارش مدارک مورد نیاز برای اخذ وام از بانک صنعت و معدن بررسی می شود.مدارک مورد نیاز برای تسهیلات بلند مدت

به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی، معدنی و گردشگری و یا فراهم کردن شرایط لازم برای بهره برداری بهینه از واحدهای صنعتی آن، امکان استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صنعت وا به شکلی از بانک معدن وجود دارد. عقد اسلامی خواهند داشت.

مدارک مورد نیاز برای استفاده از این تسهیلات، ارائه آخرین اساسنامه تایید شده شرکت متقاضی و کپی آخرین آگهی تاسیس در هنگام افتتاح حساب جاری می باشد. روزنامه رسمی منتشر کننده آخرین اقامتگاه قانونی شرکت، آگهی آخرین عضو هیأت مدیره اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای مجاز در زمان افتتاح حساب، گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، تصویب هیئت مدیره شرکت برای اخذ وام از بانک باید صورت جلسه ارائه شود.

برای اخذ چنین تسهیلاتی باید کپی کلیه اسناد مالکیت سایت در نظر گرفته شده یا وثیقه خارج از طرح به همراه تضمین لازم در زمان پذیرش و امضای قرارداد ارائه شود. علاوه بر این، گزارش های رسمی پزشکی قانونی، کپی کامل شناسنامه اعضای هیئت مدیره و سهامداران، مجوزهای لازم برای وارد کردن منابع تحت قراردادهای نمایندگی، و آخرین گزارش های تایید شده بازرسان قانونی و ممیزی های شرکتی.برای استفاده از تسهیلات باید رونوشتی از پروانه کسب یا پروانه فعالیت صادره از مرجع مربوطه، قرارداد تهیه گزارش تفسیری و قرارداد نظارت با شرکت مهندسی مشاور منتخب بانک ارائه شود.

وام بانک صنعت و معدن به تولیدکنندگان

یکی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به تولیدکنندگان، اعطای وام است. مبلغ این وام برابر با خروجی هر واحد تولیدی است. این وام برای واحدهایی با طرح های بزرگ مناسب است. تولیدکنندگان با اخذ این وام می توانند وارد عرصه تولید شده و مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. تسهیلات بانک صنعت و معدن به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می شود. متقاضیان برای دریافت وام ابتدا باید حسابی به نام قرض الحسنه افتتاح کنند. بانک صنعت و معدن به سه واحد زیر وام تولیدی ارائه می کند.

 • واحد گردشگری
 • واحدهای صنعتی
 • و واحدهای معدن

مت بانک برای تضمین وام های بلندمدت 60 درصد سرمایه گذاری ثابت و 30 درصد دیگر سرمایه در گردش از متقاضیان در قالب تسهیلات فاینانس دریافت می کند. از آنجایی که این وام به صورت تسهیل شده ارائه می شود، اقلام اقتصادی، مالی و فنی بیشتری به آن داده می شود.پس فکر نکنید چون اموال تولیدی شما ارزشمند است، قطعا می توانید وام بگیرید. مدت بازپرداخت این وام 5 ساله است و با توجه به وضعیت طرح بانک به مرور زمان به تولیدکننده بازپرداخت می شود. مراحل دریافت این وام عبارتند از:

 1. پیش پذیرش:

متقاضی برای دریافت وام تولید به شعبه بانک مراجعه می کند. در صورت پذیرش طرح تولید، بانک تاییدیه را اعلام می کند.

 1. در مورد تهیه گزارش توضیح دهید:

متقاضی گزارش توجیهی را از طریق شرکت مهندسی منتخب بانک تهیه می کند.

 1. پذیرش:

ارائه گزارش توجیهی همراه با مستندات به شعبه.

 1. ارزیابی و تایید نهایی:

پس از بررسی توسط بانک، گزارش توجیهی مورد تایید قرار می گیرد و با پرداخت آن موافقت می شود.

 1. امضای قرارداد:

بانک پس از دریافت اسناد و وثیقه، قرارداد پرداخت فاینانس را امضا می کند.

 1. پرداخت وام:

گزارش برنامه ریزی تولید به بانک ارائه خواهد شد. پس از تایید گزارش بانک، طبق برنامه تولید وام را به تولیدکننده می پردازند.

شرایط وام برای واحدهای تولیدی

یکی از تصمیمات دولت در خصوص واحدهای اقتصادی در سال جاری رونق واحدهای تولیدی است. در این طرح واحدهای تولیدی می توانند برای افزایش تولید وام دریافت کنند.اما بر اساس اخذ این وام دو شرط لازم است.

 1. واحدهای تولیدی باید تولید را 10 درصد افزایش دهند.
 2. واحدهای تولیدی اشتغال را 10 درصد افزایش دهند.

واحدهای تولیدی صنعتی در سال گذشته با دو شرط زیر وام دریافت کردند.

 1. کیفیت محصولات نهایی باید مورد بررسی و پذیرش وزارت صنعت و معدن باشد.
 2. بازار مناسبی برای عرضه کالا وجود دارد.

به طور کلی دولت ترویج تولید را 4 گروه زیر تعریف می کند.

 • ترویج تولید ملی
 • جذب و توسعه فناوری
 • سرمایه گذاری
 • استخدام

بر اساس گزارش ها، وام تولید ارائه شده برای اجرای طرح 7 هزار و 500 واحد تولیدی 16 میلیارد تومان است و طبق آمار 12 هزار واحد از این وام استفاده کرده اند. کارشناسان معتقدند وام دهی مستقیم اشتباه است. زیرا این یک رویکرد گمراه کننده است. بهتر است نرخ های بیمه را تعدیل کنید یا به تولیدکنندگان معافیت های مالیاتی بدهید. آنها معتقدند برای استفاده درست از وام های بانکی، تولیدکنندگان باید به منبع صحیح هدایت شوند. بنابراین این جهت گیری مناسب برای اشتغال واحدهای تولیدی و منابع تولید است. سال گذشته فعالان صنعت به دو شرط وام زیر اشاره کردند.1. کیفیت محصولات نهایی باید به تایید وزارت صنعت برسد.

 1. بازار مناسبی برای محصولات تولید شده وجود دارد.

اما امسال شرایط اعطای وام به تولیدکنندگان افزایش 10 درصدی تولید و اشتغال عنوان شده است. دولت می خواهد واحدهای تولیدی کوچک رونق بیشتری داشته باشند. برای این منظور از واحدهای تولیدی کوچک بیشتری حمایت خواهد کرد.