امروزه افراد مشکلات فراوانی در زندگی خود دارند. هر شخصی در صورت مواجهه با کمبود نقدینگی برای انجام امور خود و همچنین تامین هزینه های ضروری می تواند از بانک ها درخواست وام یا تسهیلات داشته باشد. بانک ها نیز برای تامین نقدینگی مورد نیاز جامعه و همچنین دسترسی به سود بیشتر برای خود به اعطای تسهیلات به عموم مردم می پردازند. بانک کشاورزی نیز از جمله بانک هایی است که تسهیلات متنوعی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. این بانک در راستای کمک به رشد چرخه اقتصادی و نیز تامین نیازهای مالی مشتریان خود وام و تسهیلات خاصی را در قالب طرح های گوناگون اعطا می کند. در این مقاله به وام بانک کشاورزی شرایط و ویژگی آن ها خواهیم پرداخت.

طرح آتیه طلایی بانک کشاورزی

طرح آتیه طلایی بانک کشاورزی یکی از طرح های محبوب این بانک به حساب می آید. این بانک با اعطای طرح آتیه طلایی کمک ویژه ای به عموم مردم کرده است. این طرح شامل یک حساب کوتاه مدت عادی و یک حساب بلند مدت است. متقاضیان این وام بیشتر خانواده ها هستند که در راستای سرمایه  گذاری برای فرزندان خود تلاش می کنند. البته بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مستمر بگیران، افرادی که خدمات بازنشستگی مناسبی ندارند، سازمان ها، نهادها و موسسات خیریه و کمیته امداد و بهزیستی نیز در این طرح می توانند شرکت کنند.

در طرح آتیه طلایی بانک ملی متقاضیان می توانند مبالغ ثابت یا متغیر و اضافی خود را به هر اندازه که باشد در بازه های زمانی مشخص و مورد نظر در سپرده کوتاه مدت آتلیه طلایی سرمایه گذاری کنند. این امر سبب می شود از مزایای مدیریت مالی بانک برای این طرح در پایان دوره و سال های متوالی بهره ببرند. از جمله مهم ترین ویژگی های این طرح می توان به این مورد اشاره کرد که سرمایه گذاران می توانند در دوره های کوتاه مدت استفاده حداکثری از سرمایه خود داشته باشند.

بازه متوسط حساب کوتاه مدت این طرح نزدیک به ۱۳ درصد است. جالب است که بدانید که حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب ۵۰ هزار تومان است. همچنین متقاضیان امکان سرمایه گذاری در این طرح را به صورت یکجا و تدریجی دارند. اگر متقاضیان علاقه مند باشند پس از پایان سال اول قادر خواهند بود دوره سرمایه گذاری را برای چندین سال پشت سرهم تمدید کنند.

طرح باران بانک کشاورزی

طرح باران از جمله طرح هایی است که با هدف تامین مالی بخش کشاورزی و تامین نیازهای مشتریان بانک کشاورزی طراحی شده است. در واقع یکی از طرح های سپرده تسهیلاتی بانک کشاورزی طرح باران است. این تسهیلات به کلیه گروه های مشتریان بانک کشاورزی اعم از فعالان بخش کشاورزی، اصناف، بانوان و…اعطا خواهد شد. افراد متقاضی قادر هستند از مزایای این طرح به دو شکل افتتاح حساب در حساب کوتاه مدت  یک درصد و حساب جاری بدون دسته چک بهره مند شوند. بعلاوه هر دو این حساب ها امکان اتصال به کارت های بانکی بانک کشاورزی را دارند. بانک کشاورزی این طرح ها را در قالب دو طرح باران یک و باران دو به متقاضیان اعطا می کند.

  • طرح باران یک شرایط مختص به خود را دارد. سود تسهیلات این طرح ۱۲ درصد است. اما مدت بازپرداخت طرح باران ۱ حداکثر ۸، 12، 24 ماه است. معمولاً سقف این تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
  • طرح باران ۲ با نرخ سود ۱۸ درصد به متقاضیان اعطا می شود. بازپرداخت طرح باران دو معمولا ۱۲، 18، 24 ماه است. متقاضیان می توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از بانک ملی در این طرح وام دریافت کنند.

طرح حامی گندم بانک کشاورزی

فعالان در زمینه گندم می توانند از طرح حامی گندم بانک کشاورزی استفاده کنند. این طرح یکی از طرح های جذاب و پرمتقاضی بانک کشاورزی است.  در واقع حساب کوتاه مدت یک درصدی حاوی گندم این مجموعه به شکل متمرکز به متقاضیان فعال در زمینه گندم اعطا می شود. مزیت این حساب این است که به کارت های بانکی مشتریان متصل می شود.

حداقل هزینه لازم برای سپرده گذاری در این حساب ۵ میلیون تومان است. نرخ سود ۱۰ درصد برای این سپرده گذازی در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلاتی که از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان اعطا می شود برای طرح حامی گندم ۱۰۰ میلیون تومان است.  بازپرداخت اقساط این تسهیلات به دو شکل یک قسطی 3 ماه و 10 ماه و چند قسطی ۸ ماهه ۲۴ ماهه ۳۶ است.

طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی

بانک کشاورزی از جمله بانک های که طرح اختصاصی برای بانوان در نظر گرفته است. این بانک با هدف های بسیاری این طرح را برای بانوان در نظر گرفته است. از جمله این اهداف می توان به این موارد اشاره کرد دسترسی کامل خانواده به رفاه بیشتر، دسترسی تمام زنان شهری روستایی به منابع بانکی، سهیم شدن بانوان در فعالیت های اقتصادی و… با قطعیت می توان گفت بانک کشاورزی به  اهداف خود رسیده است.

زیرا که بسیاری از بانوان از این طرح حمایت کرده اند. طرح بانوی ایرانی در راستای گسترش اشتغال، ایجاد فرصت های شغلی لازم و ضروری برای زنان، کمک به اقشار آسیب پذیر، کاهش فقر از جامعه زنان کشور اعطا می شود. همه بانوان قادر هستند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری یک درصدی بانوی ایرانی از مزایای این حساب که شامل دریافت تسهیلات مرابحه با نرخ سود خاص است بهره ببرند.

  • تسهیلات با مدت سپرده گذاری یک ماهه، به میزان ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری شده با نرخ سود ۱۸ درصد با مدت بازپرداخت ۶ ماهه.
  • وام با مدت سپرده گذاری ۴ ماهه به میزان ۷۰ درصد مبلغ سپرده گذاری شده با نرخ سود ۱۴ درصد و با مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه.
  • تسهیلات با مدت سپرده گذاری ۴ ماهه به میزان ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری شده با سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه.
  • وام با مدت سپرده گذاری چهار ماهه به میزان ۸۵ درصد مبلغ سپرده گذاری شده با نرخ سود ۱۵ درصد و با مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه. 

تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی

این بانک تسهیلات اعتباری را در دو شکل تسهیلات سرمایه ای و تسهیلات سرمایه در گردش به متقاضیان خود اعطا می کند. در واقع می توان گفت وام های سرمایه بانک  کشاورزی شامل تسهیلاتی هستند که برای انجام امور اساسی و عملیاتی زیربنایی خرید کالاهای سرمایه ای پرداخت می شوند. میزان این تسهیلات برای تامین هزینه های سرمایه گذاری ثابت، میزان اقساط، زمان باز پرداخت، اقساط اصلی و سود تسهیلات در قالب عقد مربوطه در هر مورد بر اساس بازدهی فعالیت های مربوطه  و با نظر کارشناسان بانک تعیین خواهد شد.

می توان گفت تسهیلات سرمایه در گردش در واقع تسهیلاتی هستند که در راستای تامین بخشی از هزینه های جاری به عنوان سرمایه در گردش واحد برای بهره برداری اقتصادی به متقاضیان اعطا می شوند. میزان این تسهیلات و زمان بازپرداخت آن ها نیز با توجه به بازدهی و عملکرد فعالیت تعیین خواهد شد.

شرایط دریافت وام از بانک کشاورزی

شرایط دریافت وام و ضامن ها در بانک های مختلف با هم فرق دارد. البته شرایط دریافت وام در بانک کشاورزی با توجه به نوع وام تعیین می شود. توجه داشته باشید مدارکی مانند شناسنامه کپی آن و شناسنامه ضامن ها و…ممکن است در تمام وام ها ثابت باشد. اما برای دریافت وامی مانند وام ازدواج باید شرایط دریافت آن را داشته باشید. قطعاً مدارک اصلی و شرایط دریافت وام ازدواج با وام خرید ملک کاملا متفاوت است. به طور کلی نمی توان شرایط دریافت وام از بانک کشاورزی را ذکر کرد. اما به بیان ساده شرایط دریافت هر وامی از هر بانکی به نوع آن اختصاص دارد.

سود تسهیلات وام بانک کشاورزی

قطعاً هر شخصی که قصد دریافت تسهیلات را دارد باید به سود تسهیلات دقت ویژه ای کند.  در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی سال هاست که بانک مرکزی به بانک های دیگر ابلاغیه های متفاوتی صادر می کند. بانک کشاورزی از جمله بانک هایی است که نرخ سود تسهیلات آن با هم متفاوت است.  قطعاً افرادی که قصد اخذ تسهیلات ساخت مسکن را دارند با افرادی که قصد استفاده از تسهیلات خرید خودرو یا سود متفاوتی را باید پرداخت کنند. واقع نمی توان سود تسهیلات وام بانک کشاورزی را به  طور دقیق بیان کرد.  با توجه به وامی که متقاضیان قصد دریافت آن را دارند سود این تسهیلات مشخص خواهد شد.

میزان بازپرداخت

میزان بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی نیز از جمله فاکتورهایی است که کاملا بسته به نوع وام است. قطعاً وام های مختلف بازپرداخت گوناگونی دارند.  اگر شما قصد دریافت یک تسهیلات از بانک کشاورزی را دارید عقلانی است که ابتدا شرایط بازپرداخت آن را چک کنید. ممکن است که شما توانایی بازپرداخت آن را نداشته باشید در این صورت از نظر اقتصادی تحت فشار فراوانی خواهید بود. پس قبل از اخذ هر تسهیلاتی حتماً شرایط بازپرداخت آن را بررسی کنید .

نحوه ثبت نام تسهیلات بانک کشاورزی

اگر شما قصد دریافت وام از بانک کشاورزی را دارید می توانید به دو روش حضوری و غیر حضوری اقدام به ثبت نام کنید. برای  بعضی از وام های بانک کشاورزی هنوز ثبت نام غیر حضوری طراحی نشده است. بر همین مبنا افراد باید به صورت حضوری برای دریافت این وام ها اقدام کنند. البته  نحوه ثبت نام این تسهیلات با توجه به نوع وام تعیین خواهد شد.

سخن پایانی

وام های بانک کشاورزی بسیار متنوع هستند. قطعاً عموم مردم جامعه با توجه به شرایط خود می توانند از وام های این بانک استفاده کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که قبل از ثبت نام برای این وام ها حتما با شرایط آن  ها آشنایی داشته باشید. از جمله مجموعه هایی که در این زمینه می تواند به شما کمک شایانی کند مجموعه وام برتر است. این مجموعه تا به امروز توانسته رضایت افراد فراوانی را کسب کند. اگر شما قصد دریافت وام از بانک کشاورزی را دارید می توانید قبل از اقدام با این مجموعه ارتباط بگیرید. کارشناسان وام برتر بهترین و جدیدترین اطلاعات را در اختیار شما قرار خواهند داد.