وام به دادن پول، مال یا سایر کالاها در ازای بازپرداخت سرمایه در آینده به دیگری همراه با بهره یا سایر هزینه های مالی  می گویند. وام  می تواند برای یک مبلغ معین و یک بار یا به صورت اعتبار باز تا سقف معین باشد. اکثر وام ها دارای مقرراتی با توجه به مواردی مانند حداکثر نرخ بهره ­ای که  می توانند داشته باشند و همچنین موارد دیگری مانند زمان بازپرداخت و غیره هستند. وام ها منبع اصلی سود بسیاری از موسسات مالی مانند بانک ها از طریق استفاده از اعتبار هستند. قوانین یک وام استاندارد به طور رسمی  قبل ازپرداخت پول به هر دو طرف (معمولاً به صورت کتبی و در یک قرارداد) بیان  می شود. این موضوع در اسناد در صورتی که طلبکار نیاز به وثیقه داشته باشد، نیز قید  می شود. وام ها  می توانند موسسات شخصی، شرکتی، مالی و دولتی باشند. برای افزایش عرضه پول در اقتصاد و همچنین ایجاد رقابت، معرفی محصولات جدید و گسترش عملیات تجاری وام  می تواند راهی مناسب باشد. در ادامه انواع وام ها در بانک توسعه تعاون را بررسی خواهیم کرد.

اهداف بانک توسعه تعاون

– برای ایجاد مشاغل جدید به کار آفرینان ، کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنها، حفظ و بهبود مشاغل موجود، ایجاد مشاغل جدید، افزایش ظرفیت و رقابت پذیری در سراسر کشور بخش های تعاونی، وام بانک توسعه تعاون جهت کمک به تامین منابع مالی تعلق  می گیرد. علاوه بر این بین المللی سازی نیروها، ارتقای مبادلات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی میان آنها و ادغام و توسعه اقتصادهای تعاونی در اقتصاد ملی، از جمله اهداف بانک توسعه تعاون  می باشد.

– در زمینه موسسات مالی تعاونی و نیز توسعه فرآیندهای کاری و حرفه ای اشخاص حقیقی و حقوقی را تشویق و میزان همکاری و سرمایه گذاری های نوآورانه را تقویت  می کند.

– از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم آوردن زمینه عدالت اجتماعی تحت برنامه های وزارت تعاون به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک  می کند.

– با استفاده از وام بانک توسعه تعاون موجب  افزایش ظرفیت و توانایی های بخش تعاونی برای افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی  می شود.

– با اولویت تعاونی ها از واگذاری فعالیت ها و کاهش بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش غیردولتی به وسیله ی حمایت مالی و اعتباری جلوگیری  می کند.

–  وام بانک توسعه تعاون برای مشارکت بخش های غیردولتی با اولویت بخش های تعاونی در فعالیت های اقتصادی بستر های مناسبی ایجاد کرده است.

– نقش موثری در کمک به تعاونی ها برای ورود فعال به بازار سهام، سرمایه و بازارهای بین المللی ایفا کرده است.

انواع وام بانک توسعه تعاون

وام بانک توسعه تعاون نیازهای افراد در زمینه تامین مالی را با طراحی و ارائه انواع برآورده ساخته است.  انواع این تسهیلات عبارتند از : مضاربه ای، مشارکت مدنی، جعاله، مزارعه، کارت مرابحه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، قرض الحسنه، استصناع، مساقات، سلف و خرید دین.

شرایط عمو می قراردادهای وام بانک توسعه تعاون

برای هر نوع قراردادی بین افراد شرایط عمو می  و شرایط خاصی وجود دارد که باید رعایت شود. وام بانک توسعه تعاون نیز شامل شرایط زیر می باشد.

1- برای اینکه افراد واجد شرایط وارد تجارت شوند، باید شرایطی از جمله، سن قانونی 18 سال، هوشیاری کامل (معاملاتی که در مستی یا بیهوشی یا خواب انجام  می شود باطل است)، عدم مجنون یا دیوانه بودن، ثبت شرکت (عدم ورشکستگی، توقیف و انحلال توجه مراجع ذیصلاح)، داشته باشند.

2- قصد و رضایت طرفین به انجام معامله (طرفین معامله باید قصد جدی برای تکمیل معامله داشته باشند.)

3- وضوح و تعیین هدف معامله (موضوع معامله نباید مبهم باشد.)

4- مشروعیت جهت معامله در صورت تصریح جهت معامله ( قانونی بودن معامله را در زمان معامله مشخص کنید در معامله، جهت آن باید قانونی باشد.)

مدارک مورد نیاز وام بانک توسعه تعاون

اشخاص حقیقی

– اصل شناسنامه و کارت ملی.

– وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی در قبال بانک ها و موسسات اعتباری.

– اخذ مجوزهای مربوطه از جمله جواز تأسیس،  مجوزهای بهداشتی مجوزهای بهره برداری یا سایر مجوزهای مربوط به نوع فعالیت متقاضی، از مرجع ذیصلاح

اشخاص حقوقی

– پر کردن فرم مربوطه .

– وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی در قبال بانک ها و موسسات اعتباری.

– اساسنامه، آگهی تاسیس در روزنامه های رسمی کشور، اقامتگاه، مدت و موضوع فعالیت، اسا می  مدیران و امضاء کنندگان.

– آخرین صورتجلسه مجمع عمو می صاحبان سهام، اختیارات و مهلت های هیئت مدیره شرکت و صاحبان امضای مجاز.

– گزارش کارشناسان بانکی

– اصل شناسنامه و کارت ملی هر یک از امضاکنندگان شرکت به همراه مشخصات و آدرس آنها.

– فهرست نهایی اعضا یا سهامداران

– مصوب شدن ترازنامه و صورت سود و زیان آخرین دوره حسابداری توسط مجمع عمو می صاحبان سهام

– پیشنهاد طرحی با توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای ایجاد، توسعه و تکمیل طرح.

– تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی برای اجرای پروژه یا فعالیت.

– ارائه پیش قرارداد یا پیش فاکتور شامل مشخصات کامل کالا یا خدمات مورد نظر و قیمت آن با مهر فروشنده یا ارائه دهنده خدمات.

– انواع طرح های وام بانک توسعه تعاون

طرح توسکا

مشتریان واقعی و قانونی که علاوه بر منابع موجود به منابع دیگری نیاز دارند وام بانک توسعه تعاون برای رفع  نیازهایشان طرح توسکا را در نظر دارد. در این طرح به جهت تشکر از این افراد که منابع مالی خود را به صورت ارزان و متمرکز در بانک توسعه تعاون قرار داده است. منابع دیگری را با شرایط خاص در اختیارشان قرار دهد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- برای کلیه مشتریان واقعی و قانونی بانک مزایای استفاده از برنامه توسکا در نظر گرفته شده است.

2- بر اساس سیاست اعتباری بانک، شرایط تامین مالی انجام خواهد شد.

3- این طرح چهار نرخ سود 0.01%، 2%، 4% و 7% را برای سپرده های مشتریان وفادار در نظر گرفته و بر اساس این نرخ ها، نرخ های سود مناسب را با شرایط متفاوت ارائه می کند.

4- در این برنامه مبادله سرمایه در گردش تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت اقساط ماهانه بر اساس قراردادهای عمو می  و انحصاری داده  می شود.

5- حداکثر مدت بازپرداخت 48 ماه است.

6- پرداخت وام بر اساس میانگین ایجاد شده در سپرده مورد نظر مشتری با توجه به ماهیت برنامه که با هدف تداوم و ایجاد ارتباط پایدار با مشتریان بانک است، انجام  می شود.

طرح کوثر

به منظور افزایش فرهنگ قرض الحسنه وام بانک توسعه تعاون از طرح کوثر استفاده  می کند. دو روش اختصاصی این طرح  شامل 1- تا سقف یک میلیارد ریال برای  کمک به ایجاد شغل 2- تاسقف 500 میلیون ریال برای نیازهای اساسی مشتریان واقعی و اعضای تعاونی  می باشد. شرایط عمو می این طرح نیز عبارت است از : 1- تأیید اعتبار متقاضی وام (بدون بدهی به بانک یا بدون چک برگشتی) 2- حداقل یک ضامن معتبر 3- افتتاح حساب قرض الحسنه کوثر

شرایط تخصیص اعتبار در طرح کوثر وام بانک توسعه تعاون

– نرخ کارمزد صفر درصد

بعد از گذشت سه ماه متقاضیان می توانند 40 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض الحسنه دریافت نموده و طی 10 ماه بازپرداخت نمایند.

– نرخ کارمزد دو درصد

پس از سه ماه، متقاضیان  می توانند 55 درصد از مبلغ افتتاح حساب را قرض الحسنه دریافت کنند تا در مدت 9 ماه بازپرداخت شود.

– نرخ کارمزد سه درصد

پس از چهار ماه، متقاضی  می تواند 62 درصد از مبلغ افتتاح حساب را دریافت و ظرف 12 ماه آن را پرداخت کند.

– نرخ کارمزد چهار درصد

پس از شش ماه، متقاضیان  می توانند 110 درصد از مبلغ افتتاح حساب را قرض الحسنه دریافت کنند تا ظرف مدت 10 ماه بازپرداخت شود.

پس از پنج ماه متقاضیان  می توانند 70 درصد مبلغ افتتاح حساب را دریافت و ظرف 15 ماه بازپرداخت کنند.

پس از 6 ماه متقاضیان 70 درصد از مبلغ افتتاح حساب خود را دریافت  می کنند که ظرف 18 ماه قابل بازپرداخت است.

پس از شش ماه، متقاضیان 53 درصد از مبلغ افتتاح حساب را دریافت  می کنند که در مدت 24 ماه بازپرداخت  می شود.

سایر ویِژگی های طرح کوثر

برای بستگان درجه یک (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) فراهم کردن امکان انتقال میانگین،  صاحب حساب واقعی

سازمان ها و ادارات  می توانند در طرح وام بانک توسعه تعاون، حساب پس انداز کارکنان خود را به صورت انفرادی به حساب های قرض الحسنه بانک  (در قالب طرح کوثر) انتقال دهند و یا برای آنها حساب طرح کوثر افتتاح کنند.

تعاونی ها را قادر  می سازد تا اعضا را برای دریافت وام تحت شرایط برنامه ارجاع دهند.

وام یک ساله بانک توسعه تعاون

 بانک ها معمولاً چندین برابر میانگین سپرده های مشتریان فعال خود را  طی 3 الی 12 ماه به صورت وام واریز  می کنند.

– مهم نیست که حساب فعال ندارید،  در وام بانک توسعه تعاون می توانید مبلغی را به مدت معمولاً 3 تا 6 ماهه به حساب قرض الحسنه خود واریز کنید و وام بگیرید.

– نرخ و مدت زمان به عوامل مختلفی بستگی دارد.

– مدت بازپرداخت این وام ها معمولا کمتر از یک سال است.

– در صورت تمایل  تمدید بانک میانگین موجودی حساب شما را بررسی  می کند و در صورت کافی بودن آن را تمدید  می کند.

– اثبات اشتغال و درآمد شما نیز از عوامل مهم در مبلغ و مدت وام است.

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته یاد­آور شد که موضوع وام یکی از موضوعات مهم در زندگی اشخاص  می باشد که وام بانک توسعه تعاون با اجرای طرح­های گوناگون برای هرچه راحت­تر گرفتن وام برای اقشار مختلف جامعه، این امر را آسان کرده است. از معتبرترین موسسات مالی در ایران می­توان بانک توسعه تعاون را نام برد که با هدف توسعه کسب و کارهای کوچک و بزرگ تاسیس شده است. وام­های بانک توسعه تعاون به کمک زیادی به رشد اقتصادی کشور کرده است. پشنهاد می­شود اگر متقاضی دریافت وام بانک توسعه تعاون هستید با مشاوره ویژه وام مشورت نمایید.