انواع وام بانکی

تسهیلات خرید کالا و شرایط آن

تسهیلات خرید کالا امروزه با توجه به نوساناتی که در بازار وجود دارد را نمی توان نادیده گرفت. این وام در قالب یک کارت اعتباری ارائه می شود و می توان گفت این چنین مردم بدون دغدغه می توانند بودجه کافی برای خرید کالا را دریافت کنند. بسیاری از تازه عروس دامادها هم از این طرف به شدت استقبال می کنند. به همین دلیل، ما در ادامه به بررسی انواع این نوع وام و شرایط آن خواهیم پرداخت.

انواع تسهیلات خرید کالا

تسهیلات خرید کالا امروزه در بسیاری از بانک ها ارائه می شود تا شما بتوانید کالای مورد نظر و مورد نیاز خود را به راحتی خریداری کنید. تسهیلات اینچنینی ممکن است در بانک های مختلف با توجه به نوسانات بازار با سفق مبلغ متفاوتی شما را روبرو کنند. در این میان، ما در ادامه به بررسی چند بانک و شرایط وام خرید در زمینه کالا بیشتر خواهیم پرداخت.

·         تسهیلات خرید کالا بانک صادرات

بانک صادرات تسهیلات خرید کالا را تا سقف 200 میلیون با سود 23% با 3 ضامن ضامن کسر از حقوق ارائه می دهد. حساب سپرده لازم قرض الحسنه است و 60 ماه را برای حداکثر زمان بازپرداخت می توان در نظر گرفت. توجه داشته باشید که یکی از شرایط دریافت این وام عدم بدهکاری یا چک برگشتی است؛ همچنین وام گیرنده نباید قبلاً از این وام استفاده کرده باشد.

·         تسهیلات خرید کالا بانک رفاه کارگران          

تسهیلات خرید کالا که توسط بانک رفاه کارگران ارائه می شود 18% بوده و 1 الی 2 % کارمزد جداگانه دریافت می شود، سقف این وام 20 میلیون تومان است که تا 10 میلیون تومان 1 نفر ضامن رسمی و از 10 تا 20 میلیون تومان 2 نفر ضامن رسمی را باید در نظر بگیرید. برای دریافت این وام به سپرده نیاز دارید. سپرده مورد نظر باید کوتاه مدت عادی و البته حساب جاری هم مورد پذیرش است. سود سپرده  هم 10 % که 10٪ برای حساب کوتاه مدت عادی ولی حساب جاری سودی ندارد. مسدودی سپرده وجود ندارد و حداکثر زمان بازپرداخت       36 ماه و خاطر نشان می کنیم، این وام به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت می شود.

·         تسهیلات خرید کالای بادوام بانک گردشگری

تسهیلات خرید کالا با وام بانک گردشگری با سود 23 % تا سقف 100 میلیون تومان برآورد می شود، این وام قطعاً به 1 ضامن رسمی نیاز دارد.  نیاز به سپرده است و می توان گفت ۲۰ % از مبلغ وام نزد بانک مسدود می شود، حساب سپرده لازم قرض الحسنه است و مدت زمان مسدودی سپرده 36 ماه و مدت زمان مسدودی سپرده تا زمان تسویه کامل وام است. حداکثر زمان بازپرداخت 36 ماه معرفی شده است. هزینه های جانبی ۱.۱۰۰.۰۰۰ میلیون تومان است که شامل تشکیل پرونده، آبونمان کارت اعتباری و اعتبار سنجی خواهد بود. وام گیرنده نباید دارای چک برگشتی و قسط معوق باشد و هر شخص تنها 1 مرتبه می تواند از این وام استفاده کند.

·         تسهیلات خرید کالا موسسه اعتباری نور

تسهیلات خرید کالا که توسط موسسه اعتباری نور ارائه می شود، با سود 23 % براورد شده و تا سقف 50 میلیون تومان را می توان در نظر گرفت. ۱۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان سقف این وام را تشکیل می دهند. کارت برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، کارت نقره ای تا سقف ۳۰ میلیون تومان و کارت طلائی و تا سقف ۵۰ میلیون تومان را می توان برای دریافت این وام از این مؤسسه در نظر گرفت. به 1 ضامن رسمی نیاز است و البته نیاز به سپرده خواهد بود که ٪۲۰ از مبلغ وام نزد بانک در حسابی دیگر مسدود می شود، حساب سپرده لازم کوتاه مدت عادی است. سود سپرده 1 %، مسدودی سپرده ٪۲۰ از مبلغ وام نزد بانک مسدود می شود، مدت زمان مسدودی سپرده 36 ماه است و به خاطر داشته باشید که مبلغ مسدودی تا زمان تسویه کامل وام نزد بانک خواهد بود. هزینه های جانبی ۵۵ هزار تومان است و شامل تشکیل پرونده و اعتبار سنجی است.

·         تسهیلات خرید کالا مصرفی بانک سامان

بانک سامان برای خرید کالا مصرفی یک نوع وام است که سود 21 % را می طلبد و سقف 8 میلیون تومان را می توان در نظر گرفت. ضامن  باید ضمانت را باید با کسر از حقوق انجام دهد. نیاز به سپرده است و حساب سپرده لازم کوتاه مدت عادی خواهد بود و  مدت زمان خواب سپرده 3 ماه و میانگین حساب ۳ تا ۶ ماه و ۱۵٪ از مبلغ وام نزد بانک مسدود می شود، حداکثر زمان بازپرداخت 36 ماه است.

·         تسهیلات خرید کالا بانک ملی

بانک ملی یک کارت اعتباری را به عنوان تسهیلات خرید کالا ارائه می دهد. سودی که به این وام تعلق گرفته است، 23% است و سقف وام 200 میلیون تومان در نظرگرفته شده است. برای وام ۲۰۰ میلیون ۳ ضامن کسر از حقوق نیاز خواهد بود. به سپرده نیاز است که ۱۰٪ از مبلغ وام نزد بانک مسدود می شود، نوع سپرده هم قرض الحسنه است و سپرده هم مسدود خواهد شد. حداکثر زمان بازپرداخت 60 ماه است و ناگفته نماند که ضامن و وام گیرنده نباید سابقه قسط معوق و چک برگشتی داشته باشند.

·         تسهیلات خرید کالا بانک دی

بانک دی یکی دیگر از بانک هایی است که تسهیلات خرید کالا را می توان از این بانک دریافت کرد. سقف این وام 200 میلیون تومان است و سود آن 23% در نظر گرفته شده است. برای این وام با این مبلغ نیاز به ۳ ضامن کسر از حقوق است. نیاز به سپرده است و البته ۱۵% از مبلغ وام نزد بانک مسدود می شود، حساب سپرده لازم قرض الحسنه و مسدودی سپرده را هم باید در نظر گرفت. مدت زمان مسدودی سپرده60 ماه و سپرده تا تسویه کامل نزد بانک مسدود و بدون سود باقی خواهد ماند. حداکثر زمان بازپرداخت60 ماه است که هزینه های جانبی را می توان۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان که شامل تشکیل پرونده و آبونمان کارت اعتباری است، در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که وام گیرنده نباید دارای چگ برگشتی و قسط معوق باشد.

·         تسهیلات خرید کالا بانک سپه (قوامین سابق)

تسهیلات خرید کالا بانک سپه (قوامین سابق) تا سقف 50 میلیون تومان و سود 18% را می توان دریافت کرد. برای دریافت این وام 2 ضامن نیاز خواهد بود و مسدودی سپرده هم نیاز است که مدت زمان مسدودی سپرده36 ماه خواهد بود. ۶۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه های جانبی باید در نظر گرفت.

·         تسهیلات خرید کالا بانک سینا

بانک سینا با ارائه تسهیلات خرید کالا 100 میلیون تومان را با سود 23% مشخص کرده است و امروزه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. البته ناگفته نماند که سقف این چنین وامی حداقل ۳۰ میلیون و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و به ازای هر ۳۰ میلیون تومان یک ضامن کسر از حقوق و ۱برگه چک در نظر گرفته شده است. ۱۴.۵٪ از مبلغ این وام نزد بانک باید مسدود شود، پس نیاز به سپرده خواهد بود. مدت زمانی که برای خواب سپرده می توان در نظر گرفت 1 ماه است. مدت زمان مسدودی سپرده36 ماه است. این وام یک کارت اعتباری است و وام گیرنده باید حداقل 1 ماه گردش حساب داشته باشد؛ همچنین هیچگونه چک برگشتی یا حساب معوقه ای نباید وام گیرنده داشته باشد. برگه سابقه بیمه تامین اجتماعی و فاکتور خرید کالا هم قطعاً مورد نیاز خواهد بود.این وام برای حمایت از تولید کالای ایرانی ارائه می شود.

شرایط دریافت تسهیلات خرید کالا

برای دریافت تسهیلات خرید کالا وام گیرنده باید شرایطی را در نظر بگیرد تا بتواند در کم ترین زمان ممکن از خدمات این چنینی به نحو احسنت استفاده کند. هر بانکی معمولاً ضوابط خاص خود را دارد و شرایطی را برآورد می کند. در ابتدا باید بدانید که وام گیرنده نباید هیچگونه سابقه ای مبنی بر چک برگشتی و اقساط معوقه داشته باشد.

سن متقاضی وام باید بالای 18 سال باشد و این وام هم تنها به آن دسته از افرادی تعلق می گیرد که بخواهند به خرید محصول و کالای ایرانی بپردازند. حداکثر بازپرداخت اقساط 3 سال و در مدت زمان ۴۸ ماه با سود ۱۵ درصدی را باید در نظر بگیرید. شما برای اینکه بتوانید از چنین تسهیلاتی استفاده کنید باید پیش فاکتور را ارائه داده و طرف قرارداد با بانک مورد نظر هم قرار داد داشته باشد.

سخن پایانی

در مورد انواع تسهیلات خرید کالا و شرایط این نوع وام با شما صحبت کرده ایم. امروزه برای حمایت از تولید کالای داخلی می توان از چنین وامی هم به راحتی استفاده کرد. بانک های متعدد و معتبر بسیاری به ارائه این وام تمایل نشان می دهند. شما برای آشنایی بیشتر با شرایط و ضوابط دریافت این وام می توانید با مشاورین حقوقی ما در مجموعه وام برتر در ارتباط باشید. توجه داشته باشید که این مجموعه یکی از معتبرترین مجموعه هایی است که به شما کمک می کند تا در شرایطی ایده آل بتوانید نسبت به دریافت این چنین تسهیلاتی هرچه سریع تر اقدام کنید. خرید کالای ایرانی کمک به اشتغال زایی دیگر هموطنان است و در این بین، شما هم می توانید نقش بسیار پررنگی داشته باشد.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “تسهیلات خرید کالا و شرایط آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *